Mosselbaai Toerisme Versoek Nominasies Vir Direkteure Om Op Die Raad Te Dien

7th November 2013
“Toerisme is een van die belangrikste sektore van die ekonomie in Mosselbaai en daarom is dit van kardinale belang dat die toerismekantoor deur ‘n sterk, gemotiveerde en verenigde raad bestuur word,” sê Marcia Holm van Mosselbaai Toerisme.

Mosselbaai Toerisme is ‘n nie-winsgewende maatskappy wat hoofsaaklik deur die Mosselbaai munisipaliteit befonds word. Die raad bestaan uit vyf verkose direkteure asook vier direkteure wat deur die munisipaliteit aangewys word. Dié huidige vier is raadsheer Emil Scheepers, raadslid Petru Terblanche, die munisipale bestuurder dr Michele Gratz en Suzette van Wyk, verteenwoordiger van die ontluikende gemeenskappe.

Die verkose direkteure moet ten volle opbetaalde lede van Mosselbaai Toerisme wees en moet deur lede van die sektore wat hulle sal verteenwoordig, genomineer en gesekondeer word. Die sektore is: hotelle, selfsorg akkommodasie, gastehuise en B&Bs, aktiwiteite en algemene sake.

Volgens mev. Holm het vier van die huidige verkose direkteure aangedui dat hulle nie vir ‘n bykomende termyn beskikbaar is nie.

“Ons is baie dankbaar oor die waardevolle bydrae wat die voorsitter, René Bongers, verteenwoordiger van die hotelle; Jauckie Viljoen, verteenwoordiger van aktiwiteite; Koos Schutte, verteenwoordiger van die gastehuise en B&Bs en ook ondervoorsitter en Ray Murray, verteenwoordiger van die sake-sektor, oor die jare tot die uitbou van toerisme gemaak het,” het sy gesê.

Fred Orban, verteenwoordiger van die sektor vir selfsorg akkommodasie, is weer verkiesbaar.

MEMORANDUM VAN INLYWING
Volgens mev. Holm sal die vergadering gevra word om oor ‘n nuwe Memorandum van Inlywing vir Mosselbaai Toerisme te stem. Dit sal die bestaande Statute vervang.
 
“Die nuwe Memorandum is nodig om aan veranderings rondom die wetgewing en aan sekere belastingvereistes te voldoen,” het sy gesê en bygevoeg dat die nuwe Memorandum soortgelyk aan die Statute is en dat dit geen impak op die maatskappy se dag-tot-dag administrasie sal hê nie.
 
Volgens mev. Holm sal die jaarlikse finansiële state en die voorsitter se verslag voorgelê word vir goedkeuring. Daar sal ook ‘n mosie vir die goedkeuring van die aanstelling van Meyer Otto as die maatskappy se ouditeurs vir nog ‘n jaar, wees.

“Lede moet poog om self die AJV by te woon, maar indien dit nie moontlik is nie, moet hulle asseblief hul regte uitoefen deur aan iemand volmag te gee om namens hulle te stem.
 
“Volmagvorms is aangeheg by die kennisgewing van die AJV wat aan lede gestuur is. Lede wat gevolmagtigdes wil aanstel, moet hul getekende volmagvorms teen 17:00 op Woensdag 20 November by die kantoor inhandig,” het sy bygevoeg.

Vir meer inligting skakel 044 691 2202 of stuur ‘n e-pos aan manager@visitmosselbay.co.za.

Meer inligting: Mosselbaai Toerisme: www.visitmosselbay.co.za
SHARE: